Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α

Λάβετε υπόψη ότι για να συμμετάσχετε σε μια εκδήλωση πρέπει να είστε ενήλικες στη χώρα σας. Η μόνη περίπτωση στην οποία ένα ανήλικο άτομο μπορεί να παρακολουθήσει μια εκδήλωση είναι όταν το συνοδεύει ο γονέας του ή ο νόμιμος φροντιστής του. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

περιοχη
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
υπευθυνος
Ελένη Μαυρογιάννη

Σ τ ή λ τ ε μ α ς μ ή ν υ μ α !

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name