τα κρασια μασ

Παράγωγη και εμφιάλωση από το κτήμα Μαυρόγιαννη
750 ml

ΕΡΩΗ

ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ

ΕΡΩΗ

ΟΙΝΟΣ ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ

ΕΡΩΗ

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ

ΕΡΩΗ

ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ

ΕΡΩΗ

ΟΙΝΟΣ ΡΟΖΕ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ

ΤΑΞΕΙΔΙΑΡΗΣ

ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ

Ερωτικός Διάλογος

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ

375 ml
187 ml

ΕΡΩΗ

ΟΙΝΟΣ ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ

ΕΡΩΗ

ΟΙΝΟΣ λευκος ΞΗΡΟΣ

ΡΕΤΣΙΝΑΚΙ

ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟς ΞΗΡΟΣ

187 ml

Petite riviere

ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟς ΞΗΡΟΣ

Petite riviere

ΟΙΝΟΣ ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ

Petite riviere

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ

Petite riviere

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ

Πλαστικά Μπουκάλια και Ασκοί

Το οινοποιείο Μαυρόγιαννη διαθέτει επίσης σειρές σε πλαστικά μπουκάλια και ασκούς σε όλες τις ποικιλίες.

-500ml, 1L, 1,5L, 5L, 10L, 20L.