Α μ π ε λ ώ ν α ς

Ιδιοκτησια

3 0 0 τ ε τ ρ α γ ω ν ι κ ά μ έ τ ρ α σ τ ρ έ μ μ α τ α

soil-2-gabriel-jimenez-jin4W1HqgL4-unsplash

Από το 1967, προσδιορίζουμε τον καλύτερο τρόπο για να καλλιεργήσουμε απίστευτα σταφύλια εδώ, και συνεχώς εξευγενίζουμε τον αμπελώνα μας καθώς οι γνώσεις και η εμπειρία μας μεγαλώνουν.

χαρ/κα του τοπου

Π ο ι κ ι λ ί α ε δ ά φ ο υ ς κ α ι σ τ α φ υ λ ι ώ ν

soil-2-gabriel-jimenez-jin4W1HqgL4-unsplash
reuben-teo-JCKOyDMGmcI-unsplash-1

As part of the agricultural industry, we fully depend on our surrounding, just as it depends on us. That’s why we grow our produce organically and sustainably. Over the past decades the carbon footprint of the winery has been positive, which is something we’re really proud of.

n